Έρευνες Marketing


Η διαίσθηση του ίδιου του επιχειρηματία, αποτελεί συνήθως το ισχυρότερο “σχέδιο δράσης”. Εντούτοις, η επιστημονική έρευνα marketing δίνει την αντικειμενική διάσταση της πραγματικότητας και δημιουργεί ουσιαστική ατζέντα διοίκησης.

Η προσήλωσή μας στην ανάδειξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας είναι η βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κάθε επιχείρησης.

Η μεθοδολογία μας στηρίζεται στη διεθνή εμπειρία και προσαρμόζεται στα ελληνικά χαρακτηριστικά και στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες.

Η έρευνα αγοράς είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Η κατανόηση της διασποράς αναγκών σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών καθώς και η καταγραφή της γνώμης της αγοράς στόχου όσο αφορά τη σύγκριση με τον ανταγωνισμό αποτελούν τη βάση για τη βελτίωση της εμπορικής απόδοσης μίας επιχείρησης.

Μέσω της έρευνας αγοράς, μπορεί να επιτευχθεί η λήψη αποφάσεων για τα υπάρχοντα όπως και για τα νέα προϊόντα μιας επιχείρησης καθώς επίσης και η ανακάλυψη νέων ευκαιριών.

Μέσω της έρευνας αγοράς επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων:

  • Η αναγνωρισιμότητα του προϊόντος και της εταιρίας
  • Η ανάλυση του ανταγωνισμού
  • Ο έλεγχος της απόδοσης και η βελτίωση των διαδικασιών μάρκετινγκ
  • Η αξιολόγηση του σημείου εγκατάστασης λιανικής
  • και βέβαια ο εντοπισμός ευκαιριών και η αποφυγή κινδύνων.
Καλέστε μας