Επαγγελματικές Υπηρεσίες Πωλήσεων


Όποιος πουλάει τιμή ξεπουλάει τα κέρδη του.

Ο αυτονόητος ρόλος του πωλητή είναι η παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του προϊόντος και της επιχείρησης έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό και να κερδίσει τον πελάτη με το μεγαλύτερο δυνατόν οικονομικό όφελος για την επιχείρηση. Η εμπειρία και η έρευνα δείχνει ότι η πλειοψηφία των πωλητών δεν έχει ένα αποτελεσματικό σύνολο επιχειρημάτων με τα οποία θα προσπαθήσει να κερδίσει την επιλογή του πελάτη. Η αδυναμία αυτή αναδεικνύει την τιμή ως το μοναδικό αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Τα προϊόντα διαφέρουν αλλά οι κανόνες του marketing και της πώλησης είναι ουσιαστικά ίδιοι για κάθε κατηγορία αγοράς και πελάτη.

Η υπηρεσία μας αφορά εταιρείες οι οποίες δεν μπορούν ή δεν τους συμφέρει να διατηρούν υποκαταστήματα αλλά και εταιρίες οι οποίες εκχωρούν συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών σε μονάδες εκτός της κύριας λειτουργικής τους δομής.

Για την επιτυχία της υπηρεσίας μας αυτή:
• Δημιουργούμε δίκτυο πωλητών
• Οργανώνουμε τηλεφωνικές πωλήσεις
• Δημιουργούμε και διαχειριζόμαστε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop)
Καλέστε μας