Διοικητικές Υπηρεσίες Πωλήσεων


Ο πωλητής δεν είναι ανειδίκευτος εργάτης. Η πώληση είναι τεχνική η οποία διδάσκεται και εμπειρία η οποία αποκτάται. Ο ρόλος του είναι από τους πλέον σημαντικούς στην επιχείρηση αντίστοιχος με αυτόν του ίδιου του επιχειρηματία. Στο πρόσωπο και στην δουλειά του ο πελάτης αναγνωρίζει ολόκληρη την επιχείρηση.

Οι πωλητές χρειάζονται υποστήριξη σε καθημερινή βάση, ώστε η παραγωγικότητά τους να είναι σταθερά ανοδική.

Το σύστημα αναφοράς δημιουργεί και αναπαραγάγει την καθημερινή ροή εργασιών με συστηματικό τρόπο για τον κάθε συμμετέχοντα.

Η πώληση είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, στην οποία κάθε μέλος έχει συγκεκριμένα καθήκοντα, αυστηρά καθορισμένες αρμοδιότητες και τεκμηριωμένους στόχους.
1Αναζήτηση Πωλητών
Η αναζήτηση πωλητών αποτελεί μία χρονοβόρα και ταυτόχρονα ακριβή διαδικασία για κάθε επιχείρηση. Ειδικότερα, όταν η αναζήτηση γίνεται μέσω αγγελιών όπου λαμβάνονται εκατοντάδες βιογραφικά καθίσταται η διαδικασία αναζήτησης πρακτικά αδύνατη. Η εταιρεία μας μελετώντας την αγορά διατηρεί επικοινωνία με έμπειρους πωλητές, ικανούς να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Τα κριτήρια μας στηρίζονται σε τρεις άξονες:
• Τη μετρημένη αποτελεσματικότητα τους
• Την εκπαιδευσιμότητα τους
• Τα φυσικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε τους καλύτερους πωλητές.
2Επικαιροποίηση Στοιχείων Παλαιών Πελατών
Οι επιχειρήσεις κατά την πολύχρονη λειτουργία τους συσσωρεύσουν στοιχεία πελατών τα οποία όμως κάποια στιγμή μετατρέπονται σε άχρηστες πληροφορίες και αποτελούν εν τέλει λειτουργικό πρόβλημα για το τμήμα πωλήσεων. Οι αλλαγές στην αγορά αποτυπώνονται στην εγκυρότητα των στοιχείων αυτών Η εταιρεία μας επικοινωνώντας με το παλαιό σας πελατολόγιο όχι μόνο επικαιροποιεί αλλά αναζητά και νέα στοιχεία επικοινωνίας (ονόματα Δ/ντικών στελεχών, τηλέφωνα, emails) προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου η μεταξύ σας επαφή.
3Ειδική Εκπαίδευση Πωλητών στις ανάγκες της επιχείρησης
Η επιχειρησιακή Εκπαίδευση πρέπει να είναι εξάσκηση. Οι συνεχείς εξελίξεις στον χώρο των πωλήσεων, καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των πωλητών προκειμένου αυτοί να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Τα σεμινάρια αποτέλεσαν την κυρίαρχη πρακτική για την εκπαίδευση του προσωπικού είτε με πρωτοβουλία των επιχειρήσεων είτε με πρωτοβουλία του ίδιου του κράτους. Έγινε όμως αντιληπτό ότι η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στην αίθουσα έχει περιορισμένα αποτελέσματα. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι τις περισσότερες φορές αρκετά θεωρητικό αλλά και αρκετά γενικόλογο χωρίς να μπορεί να απαντήσει στις καθημερινές δυσκολίες των εργαζομένων. Είναι προφανές ότι κάθε πωλητής πρέπει να έχει δεχθεί βασική εκπαίδευση πωλήσεων μέσω της οποίας θα μπορέσει να αναπτύξει την επαγγελματική του προσωπικότητα.

Σε κάθε περίπτωση τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να σχεδιάζονται ειδικά για την κάθε επιχείρηση και να αποτελούν προετοιμασία αντιμετώπισης των καθημερινών πρακτικών δυσκολιών σαν να είναι η προπόνηση του αγώνα.
Καλέστε μας