Πελατολόγιο


Πειραματική έρευνα έχει δείξει ότι οι επώνυμες εταιρίες έχουν καλύτερη και επιεικέστερη μεταχείριση από τους εν δυνάμει πελάτες τους (Levitt, T, 1967, Communication and Industrial Selling, Journal of Marketing, 31). Από την άποψη αυτή θα ήταν ευκολότερο για εμάς να προσελκύσουμε νέους πελάτες ανακοινώνοντας το πελατολόγιο μας.
Όμως δεν συμφωνούμε με την πρακτική να διαφημιζόμαστε χρησιμοποιώντας την επωνυμία των πελατών μας διότι επιθυμούμε να αναλαμβάνουμε έργα επειδή έχουμε εξαρχής την καλύτερη πρόταση και όχι επειδή έχουμε συνεργαστεί με συγκεκριμένες επώνυμες επιχειρήσεις.
Επιπλέον επειδή η πληροφορία είναι ένα πολύτιμο στρατηγικό όπλο σε όλους τους τομείς και φυσικά στις επιχειρήσεις, πιστεύουμε ότι η απόκρυψη του πελατολογίου, ενισχύει τη δυνατότητα μας να είμαστε εχέμυθοι σχετικά με τις απόρρητες πληροφορίες οι οποίες έρχονται ενδεχομένως εις γνώση μας.
Καλέστε μας