Παραδείγματα Έργων
Δημιουργία καναλιού πώλησης γνήσιων ανταλλακτικών σε ανεξάρτητα συνεργεία αυτοκινήτων
Σκοπός του έργου είναι η διείσδυση των επίσημων αντιπροσωπειών στην αγορά των ανεξάρτητων συνεργείων. Το έργο υλοποιήθηκε για εισαγωγικές εταιρίες αυτοκινήτων και μεγάλους διανομείς. Παραδοτέα ήταν ο σχεδιασμός εμπορικής πολιτικής, δημιουργία πλαισίου ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, η εκπαίδευση πωλητών εν ώρα εργασίας, και η δημιουργία επαφών για τους πωλητές.Δημιουργία νέων επαφών και συναντήσεων για ομάδα Πωλητών (B2B)
Σκοπός του έργου είναι η αναζήτηση και δημιουργία νέων υποψήφιων εταιρικών πελατών για επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες και απευθύνονται σε εταιρίες καταναλωτές. Το έργο υλοποιήθηκε στον κλάδο των εκτυπώσεων, στον κλάδο των μηχανών γραφείου και στον κλάδο των ψηφιακών υπηρεσιών. Παραδοτέα του έργου είναι η δημιουργία εγχειριδίου επικοινωνίας, επαφές με νέους υποψήφιους πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν πρόταση συνεργασίας και η γνώμη της αγοράς για τον πελάτη του έργου.Αναζήτηση νέων πελατών για υποκαταστήματα αλυσίδας καταστημάτων
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία νέου πελατολογίου για αλυσίδες καταστημάτων και η ενίσχυση του κάθε καταστήματος ξεχωριστά. Το έργο υλοποιήθηκε στον κλάδο των αναλώσιμων γραφείου, στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και στον κλάδο του αυτοκινήτου. Παραδοτέα είναι αφενός οι επαφές με νέους υποψήφιους πελάτες οι οποίου επιθυμούν έναρξη συνεργασίας και αφετέρου η μέτρηση της αποτελεσματικότητας του κάθε καταστήματος.Αναζήτηση νέου καναλιού πώλησης για Βιομηχανία επαγγελματικού εξοπλισμού
Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη των βιομηχανιών στην ανακάλυψη νέων καναλιών πώλησης για νέα ή υπάρχοντα προϊόντα τους. Το έργο υλοποιήθηκε για βιομηχανία εξοπλισμού εργασίας. Παραδοτέα είναι η γνώμη της αγοράς για το προϊόν, η ανακάλυψη νέων καναλιών πώλησης και οι προτάσεις για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.Προώθηση προϊόντων σε πολυκατάστημα
Το έργο έχει ως σκοπό να ενισχύσει τις πωλήσεις του προϊόντος εντός πολυκαταστήματος ηλεκτρικών συσκευών. Παραδοτέα είναι η καταγραφή των συνηθειών και των χαρακτηριστικών των επισκεπτών, η καταγραφή της γνώμης τους για το προϊόν και τον ανταγωνισμό, οι προτάσεις για τη βελτίωση της παρουσίας του προϊόντος στο κατάστημα καθώς και η αύξηση του μεριδίου αγοράς στο συγκεκριμένο κατάστημα. Το έργο υλοποιήθηκε στον τομέα των συσκευών κινητής τηλεφωνίας.

Κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούμαστε:

 • Δίκτυα Επιβατικών αυτοκινήτων
 • Επαγγελματικά Οχήματα
 • Ανταλλακτικά οχημάτων
 • Ζαχαροπλαστική
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Μεταφορές
 • Εκτυπώσεις
 • Εξοπλισμός Γραφείου
 • Υπηρεσίες μηχανογράφησης
 • Έπιπλα
 • Βιομηχανικός Εξοπλισμός
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
Καλέστε μας